Ny studie visar på stort mörkertal bland Stockholms anorektiker

Endast en mycket liten andel av personerna med anorexia nervosa i Stockholm har en ätstörningsdiagnos i vårdregister och/eller vårdkontakt med en ätstörningsklinik. Det visar en ny studie från Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin.

Den nya studien behandlar anorexia nervosa och atypisk anorexia nervosa och bygger på självrapporterade data om längd, vikt, återhållsamhet med maten, överdriven fysisk aktivitet och kroppsuppfattning från undersökningen Hälsa Stockholm.

– Resultatet pekar på en förekomst av anorexia nervosa på 1,0 procent bland länets vuxna kvinnor och 0,4 procent bland länets vuxna män, vilket motsvarar över 10 000 individer i absoluta tal, säger Jennie Ahrén som skrivit rapporten

Räknar man in de individer som uppfyller två av tre kriterier för anorexia nervosa – de med så kallad atypisk anorexia nervosa – uppgår förekomsten av problematiken till 3,2 procent för kvinnorna och 1,8 procent för männen, motsvarande nästan 40 000 personer.

Endast 1 på 42 individer som uppfyllde kriterierna för anorexia nervosa hade en ätstörningsdiagnos i vårdregister och/eller hade vårdats vid en ätstörningsklinik under perioden 2005–2011, vilket pekar på ett stort mörkertal.

– En trolig bidragande förklaring till detta är att individer med anorexia nervosa generellt undviker att söka sig till vården. Det gäller kanske i ännu större utsträckning för dem som inte tillhör den största riskgruppen, allmänt känd som unga kvinnor, menar Jennie Ahrén.

Kontaktperson