Ökade hälsoklyftor hos stockholmarna

En allt äldre befolkning som mår psykiskt dåligt. Så skulle folkhälsorapporten kunna sammanfattas i en mening.

Rapporten över stockholmarnas hälsa visar också på stora hälsoklyftor i länet, där medellivslängden som mest skiljer fem år beroende på var man bor. 

– Vi ser en minskad dödlighet i  hjärtinfarkt och en minskad dödlighet i stroke de senaste 15–20 åren, säger Anton Lager, huvudredaktör för landstingets Folkhälsorapport för 2015. 

– Vi ser också ett kraftigt minskat insjuknande i hjärtinfarkt, och det kan bero på lägre förekomst av högt kolesterol och högt blodtryck, och kanske på bättre kostvanor, 

Publicerad 2015-11-14

Läs mer

Läs hela artikeln på Dagens Nyheters webbplats.