Studie: Stöd till föräldrar motverkar barnfetma

Barn i utsatta områden har sämre hälsa. Det kan motverkas genom motiverande samtal med föräldrarna, visar en ny studie som gjorts av Karolinska Institutet och Stockholms läns landsting. 

Programmet En frisk skolstart, stödjer föräldrar i att främja bra matvanor och fysisk aktivitet bland barn i förskoleklass. 

På några av skolorna fick föräldrarna en broschyr hem som informerade om ohälsosam kost. Föräldrarna fick också motiverande samtal med forskarna och kallades till ytterligare samtal på skolan. Det gjorde att barnens hälsa förbättrades.

– Vi kunde se en positiv förändring i intag av ohälsosam mat och dryck. Barn med fetma fick sänkt BMI, säger Gisela Nyberg, forskare vid Institutionen för folkhälsovetenskap på Karolinska Institutet samt knuten till Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin vid Stockholms läns landsting.

Läs mer

Läs hela artikeln på Svenska Dagbladets webbplats.