Implementering

”Implementering avser de procedurer som används för att införa nya metoder i en ordinarie verksamhet och som säkerställer att metoderna används så som det var avsett och med varaktighet” (Källa: Om implementering, Socialstyrelsen, 2012).

Stöd i implementering 

Ny, forskningsgrundad kunskap om implementering möjliggör att hälso- och sjukvård och övrig offentlig sektor kan utvecklas med nya metoder och arbetssätt. 

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) ger stöd till implementering av bland annat evidensbaserade metoder, policydokument, riktlinjer och handlingsprogram. Längre ned på den här sidan hittar du olika informationsmaterial och verktyg för arbete med implementering.

Vill du veta mer?

Kontakta enheten för implementering och utvärdering på CES genom att mejla till implementering.slso@regionstockholm.se.

 

Senast ändrad 2023-05-15

Publicerad: 2015-12-03