Elevhälsoportalen

I Stockholms län har en modell för hälsofrämjande arbete i skola och förskola utvecklats. Modellen fokuserar på insatser i skolmiljön som förbättrar barns hälsa.

Elevhälsoportalen är en webbplats och ett verktyg som kostnadsfritt stödjer skolor och förskolor att kartlägga och genomföra hälsofrämjande och förebyggande insatser i skol- och förskolemiljön. Den är till för alla skolor och förskolor som vill stärka sitt hälsofrämjande arbete.

Med hjälp av behovsenkäter kan förskolor och skolor kartlägga behovet av hälsofrämjande insatser, ta del av portalens evidensbaserade insatser, genomföra valda insatser och följa upp det hälsofrämjande arbetet.

Utvecklad av experter och forskare

Elevhälsoportalen är utvecklad av experter och forskare inom hälsofrämjande arbete för barn och unga vid Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM), Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) samt Centrum för hälsoekonomi, informatik och sjukvårdsforskning (CHIS) inom Region Stockholm i samarbete med Karolinska Institutet.

Senast ändrad 2021-06-29

Publicerad: 2015-09-07