Välkommen till Matguiden!

Ett stöd för dig som arbetar med att främja hälsosamma matvanor.

Olika maträtter, frukt och grönt, på många olika tallrikar

Mat och hälsa

Så bidrar hälsosamma matvanor till en god hälsa genom hela livet.

Mat och sjukdom

Detta säger forskningen om sambanden mellan mat, hälsa och sjukdom.

Hand som planterar skott i jord

Mat, hållbarhet och klimat

Så påverkar våra matvanor klimatet.

Kollage av porträttbilder

Mat för olika målgrupper

Få exempel på hur mat och måltider kan byggas upp för olika målgrupper och personer med olika energinivåer.

Evidensbaserade insatser inom hälso- och sjukvård

Insatser som främjar goda matvanor i verksamheter inom hälso- och sjukvård.

Barn som sitter och äter i matsal

Evidensbaserade insatser inom kommuner

Insatser som främjar goda matvanor inom verksamheter inom kommuner.