Alkohollinjens första år - En utvärdering

Faktabladet handlar om utvecklingen av alkohollinjen och dess första år 2007.

Att ha en telefonbaserad rådgivning öppen för alla att ringa till är ett sätt att erbjuda människor stöd och hjälp att bryta beteendemönster som kan vara skadliga för hälsan. Att ringa och prata med en alkoholrådgivare kan vara fullt tillräckligt för att få vissa människor att minska sitt drickande, medan det för andra människor kan fungera som en ingång till annan hjälp, med mera avancerade insatser och vård.

Sluta-röka-linjer finns världen över och de representerar en etablerad och fungerande form av stöd, men däremot verkar det finnas få sådana motsvarigheter på alkoholområdet. Den svenska alkohollinjen startade 2007.