Barns och ungdomars psykiska hälsa

Begrepp och förekomst hos barn och ungdomar avseende psykisk hälsa, psykisk ohälsa och psykiatriska tillstånd. 

Väl genomförda studier, som är baserade på vedertagna mätinstrument för att mäta förekomst av psykisk hälsa, psykisk ohälsa och psykiatriska tillstånd i Sverige är sällsynta. Det är därför viktigt att ha kunskap om de olika begreppen för att kunna bedriva forskning och i framtiden kunna verka för hälsofrämjande, preventiva och behandlande insatser av god kvalitet.

Ett nytt faktablad från Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, CES, klargör innebörden av begreppen psykisk hälsa, psykisk ohälsa och psykiatriska tillstånd och presenterar förekomst bland barn och unga utifrån undersökningar som genomförts under de senaste åren.

Kontaktperson: Christina Dalman