Den äldsta befolkningens alkoholkonsumtion

En studie har genomförts för att få en bättre bild av utvecklingen av alkoholkonsumtionen i den äldsta befolkningen. Rapporten visar att äldre dricker mindre alkohol än vad tidigare studier har visat.

I den äldsta befolkningen är det vanligare att man dricker alkohol sällan eller helt avstå från att dricka bland personer som är svåra att nå med enkätundersökningar. Eftersom man i yngre åldersgrupper vanligtvis finner det motsatta förhållandet, går det inte utan att vidare jämföra äldres alkoholkonsumtionsnivåer med nivåerna i yngre åldersgrupper.

Studien visar på utvecklingen över tid av äldre människors alkoholkonsumtion, efter att hänsyn tagits till höga bortfallssiffror och generationsväxling, det vill säga att generationer med en hög andel nykterister har ersatts av senare generationer med andra dryckesmönster.

Tidigare studier har visat att alkoholkonsumtionen bland de äldsta, i motsats till andra åldersgrupper, har ökat under de senaste decennierna. Efter att hänsyn tagits till generationsväxlingen låg utvecklingen i linje med trenden i övriga åldrar.

Faktabladet återrapporterar de viktigaste resultaten från en studie gjord av Kozma Ahacic tillsammans med Susanne Kelfve från Aging Research Center (ARC).

Kontaktperson