Många nyblivna pappor visar depressiva symptom

Enligt en ny studie, utförd av Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, CES, visar drygt 13 procent av de nyblivna papporna i Stockholms län depressiva symtom.

Depression hos nyblivna föräldrar har uppmärksammats eftersom det kan leda till en försämrad relation mellan barn och föräldrar samt påverka barnets utveckling och hälsa negativt. Generellt är depression vanligare hos nyblivna mammor, men undersökningen från CES visar att även papporna är drabbade.

Studien utfördes bland nyblivna pappor i Stockholms län under 2011, när barnet var mellan tre och sex månader gammalt. Männen fick fylla i en enkät där de själva fick uppskatta sitt psykiska mående och bedömningar gjordes enligt Edinburgh Postnatal Depression Scale, EPDS.

- Resultatet visar att det är viktigt att undersöka både mäns och kvinnors psykiska hälsa efter att de blivit föräldrar så att de kan få den hjälp de behöver. Om pappor får frågor om sin psykiska hälsa, i samma utsträckning som mammor, kan det bidra till att psykisk ohälsa hos nyblivna pappor upptäcks och förebyggs, säger Magdalena Carlberg, projektledare på CES.

Kontaktpersoner: Lene Lindberg och Magdalena Carlberg