Effekten av föräldrastöd inriktat på att främja hälsosamma mat- och rörelsevanor för barn

Rådgivning i form av personliga möten med föräldrar har effekt på barns matvanor och kan förebygga övervikt och fetma. Det visar en kunskapsöversikt kring effekten av insatser för föräldrar inriktade på att främja hälsosamma mat- och rörelsevanor för barn.

Insatser som främjar bra mat- och rörelsevanor och förebygger övervikt och fetma hos barn är efterfrågade. En kunskapssammanställning har gjorts över studier kring föräldrastöd för hälsosamma matvanor, ökad fysisk aktivitet och förebyggande av övervikt och fetma.

Föräldrastödsprogram som involverar rådgivning i form av personliga möten, antingen individuella eller per telefon har generellt god effekt på barns matvanor och kan förebygga övervikt och fetma. Program riktade till föräldrar med yngre barn var mer effektiva än dem med äldre barn. Däremot saknas det evidens för att fysisk aktivitet påverkas.

Gruppträffar med föräldrar visar sig vara gynnsamma för att uppnå en hälsosam viktsutveckling även hos familjer med låg socioekonomisk status.

Att enbart skicka hem material visade sig enligt kunskapsöversikten inte ha någon effekt på vare sig matvanor, fysisk aktivitet eller viktutveckling.

Den systematiska kunskapsöversikten resulterade i 18 329 artiklar som reducerades till 35 studier. Fyra typer av insatser identifierades: individuell rådgivning vid personligt möte, gruppträffar med föräldrar, hemskickad skriftlig information och telefonrådgivning.