Kartläggning visar på behov av brygga mellan FaR-förskrivare och aktiviteter

Det saknas en överbryggande länk mellan FaR-förskrivare och FaR-aktivitetsarrangörer. Detta visar CES kartläggning av förskrivningsdata från ett urval vårdcentraler i Stockholms län samt intervjuer med förskrivare och aktivitetsarrangörer.

Aktivitetsarrangörerna efterlyser bättre ordinationer, bättre uppföljning av patienter/kunder och påpekar även ett behov av en kvalitetssäkrad utbildning. Det saknas rutiner vid förskrivning av FaR hos vårdcentralerna, och osäkerhet kring metodens effekt samt bristfällig upphöjning och anpassning till patientens/kundens ekonomiska förutsättningar påverkar implementeringen av FaR-metoden.