Varannan FaR-patient följer ordinationerna

Trots att FaR används i liten utsträckning rapporterar hälften av de patienter som förskrivits FaR att de följt ordinationerna. Detta visar en analys av data från ett urval vårdcentraler i Stockholms län.

Under andra halvan 2014 ordinerades FaR i liten utsträckning till patienter som fått någon av diagnoserna typ-2-diabetes (1,8 procent), hypertoni (1,1 procent) eller fetma (11,0 procent). Den självrapporterade följsamheten till FaR var lika hög, 58 procent, som följsamhet vid andra behandlingar för kroniska sjukdomar.

Kontaktperson