Motion lika effektivt som läkemedel och terapi mot depression

Ny forskning visar att motion är minst lika effektivt som traditionell behandling med terapi och läkemedel mot mild till måttlig depression. Det visar Regassa-studien som gjorts av sex landsting tillsammans med Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES), Karolinska Institutet och Lunds universitet.

Depression är ett folkhälsoproblem i Sverige som orsakar stora kostnader för samhället eftersom det påverkar upp till 15 procent av befolkningen och tenderar att vara återkommande för de som en gång drabbats. De flesta behandlas inom primärvården och de behandlingsalternativ som erbjuds är antidepressiv medicinering och kognitiv beteendeterapi, enskilt eller i grupp. 

Undersöker nya behandlingsalternativ

I Regassa undersöks effekten av andra nya behandlingsalternativ som är lättillgängliga och icke stigmatiserande. Fysisk aktivitet har tidigare visat lovande resultat och internetbaserad kognitiv beteendeterapi (IKTB) anses ha en stor fördel eftersom det är lättillgängligt. Syftet med Regassa var att jämföra effektiviteten av regelbunden fysisk träning och IKBT med sedvanlig behandling hos vuxna med mild till måttlig depression.

946 personer med mild till måttlig depression deltog i studien. Deltagarna delades in en av tre grupper med olika behandlingsformer. En grupp fick traditionell behandling som är den som primärvården oftast erbjuder, med terapi och/eller läkemedel. En annan grupp fick kognitiv beteendeterapi, KBT, över nätet och deltagarna i den tredje gruppen ordinerades träning tre gånger i veckan. Gruppen som ordinerades fysisk träning delades i sin tur in i tre olika intensitetsgrupper.

Resultaten visade att fysisk träning och internetbaserad kog­nitiv beteendeterapi var lika effektiva som sedvanlig behandling efter tolv veckors behandling.

Kontaktperson