Kvinnor, lågutbildade och äldre placeras på vanlig vårdavdelning istället för på hjärtintensiven efter hjärtinfarkt

Kvinnor, lågutbildade och äldre har mindre tillgång till hjärtintensivvård vid en hjärtinfarkt än män och högutbildade.

Däremot påverkar inte födelseland vårdbeslutet – svenskfödda och utlandsfödda får hjärtintensivvård i lika stor utsträckning i Sverige

Totalt sett visar resultaten från studien att vi ännu inte uppnått en helt jämlik hjärtsjukvård i Sverige och att arbetet därför måste fortsätta för att nå det målet.

Kontaktperson: Tahereh Moradi