Ojämlikhet i hälsa

Finns det sociala skillnader när det gäller delaktighet i arbetslivet till följd av sjukdomar i rörelseorganen?

Hälsan är ojämnt fördelad i samhället. Både orsaker till sjukdom och de konsekvenser som kan följa av sjukdom påverkas av samhällets utveckling och förändring, och bör därför belysas kontinuerligt. 

Studier som genomförts i Stockholms län har visat på betydande sociala skillnader när det gäller att finnas kvar på arbetsmarknaden fem år efter vård på sjukhus för sjukdom i rörelseorganen.

Kontaktperson: Charlotta Nylén