Risken för hjärtkärlsjukdom förhöjd hos MS-patienter

Risken för hjärtinfarkt, stroke och hjärtsvikt är avsevärt förhöjd bland MS-patienter jämfört med personer utan MS.

Däremot är risken för förmaksflimmer eller fladder lägre. Resultaten ses hos såväl män och kvinnor som yngre och äldre och patienter födda i och utanför Sverige.

Riskerna är dock mer förhöjda bland kvinnor än bland män. Slutsatsen av studien är att en noggrann övervakning och förebyggande åtgärder är motiverat bland MS-patienter.

Kontakperson: Tahereh Moradi