Stora geografiska och sociala skillnader i fetma och övervikt hos gravida kvinnor i Stockholms län

De geografiska skillnaderna var stora, både inom Stockholms län och mellan länen i Sverige.

Åtta procent av de gravida kvinnorna i Stockholms län hade fetma och 21 procent var överviktiga vid inskrivning i mödrahälsovården 2008–2010.

Fetmaprevalensen var högst hos kvinnor med låg utbildning och bland de som hade fött många barn. Fetma/övervikt tidigt i en graviditet medför ökad risk för både mamman och barnet. 

Kontaktperson: Helena Bjermo