Ungas vårdkonsumtion för psykiatriska tillstånd

Depression och ångest samt adhd och autismspektrumtillstånd är diagnosgrupper som har ökat kraftigt bland unga män och kvinnor. Det visar en studie som undersökt den ökande vårdkonsumtionen för psykiatriska tillstånd i Stockholms län sedan början av 2000-talet. 

Ungas vårdkonsumtion för psykiatriska tillstånd har ökat markant i Stockholms län sedan början av 2000-talet. Det visar en undersökning bland unga vuxna i åldern 18-24 år i Stockholms län som vårdats för olika psykiatriska diagnoser inom specialiserad psykiatri, primärvård eller somatisk vård mellan åren 2006-2014.

Förutom ökningar av depression och ångest, som utgör de största diagnosgrupperna, har förekomsten av adhd och autismspektrumtillstånd (AST) ökat kraftigt bland unga.

Vad det är som förklarar ökningen av ungas vårdkonsumtion för psykiatriska tillstånd är ännu okänt. Enligt studien är tänkbara förklaringar att fler unga vågar söka vård, att samhällets krav ökat som gör att det finns ett behov att söka vård och en ökad förekomst av psykisk ohälsa bland unga.

Kontaktperson: Kyriaki Kosidou