Högre risk för sjukhusinläggning för psykisk ohälsa, suicidförsök och alkoholrelaterade problem bland unga vuxna i Stockholms län

Unga långtidsarbetslösa löper nästan dubbelt så hög risk att läggas in på sjukhus för alkoholrelaterade problem, psykisk sjukdom och suicidförsök. Det visar en undersökning från CES som studerat sambanden mellan ungas arbetslöshet och sjukhusinläggning för ovanstående problem. 

Många unga har en osäker ställning på arbetsmarknaden och riskerar i högre grad än medelålders personer att bli arbetslösa. Det är sedan tidigare känt att långtidsarbetslöshet är förknippat med ökad risk för ohälsa och social marginalisering.

Studien, som bygger på arbetslöshetshetsstatistik och patientregistret över slutenvård, visar att korttidsarbetslöshet och särskilt långtidsarbetslöshet är förknippat med högre risk för sjukhusinläggning på grund av alkoholrelaterade hälsoproblem, psykiska sjukdomar eller suicidförsök. Unga långtidsarbetslösa har nästan dubbelt så hög risk att slutenvårdas för alkoholrelaterade problem, psykisk sjukdom och suicidförsök, än unga utan arbetslöshet. Detta inom tre år efter period av arbetslöshet.

Kontaktperson