Upplevda för- och nackdelar med att dricka alkohol

...och hur det påverkar riskbrukare i deras avsikt att minska sitt drickande

Faktabladet presenterar en studie där det undersökts om upplevda för- och nackdelar med att dricka alkohol samverkade med en avsikt att minska alkoholkonsumtionen.

Det något oväntade resultatet var att få för- och nackdelar verkade vara förbundna med förändringsprocessen – och både för- och nackdelarna var dessutom viktigare för dem som beslutat sig för att minska sitt drickande och inte bara nackdelarna.