Broschyr om att bemöta vaccintveksamhet

Här kan du ladda ned eller beställa en broschyr som handlar om hur man kan bemöta vaccintveksamhet kring covid-19.

OBS! Broschyren är inte tänkt att delas ut till dem som är vaccintveksamma, utan ska användas i samtal med dessa personer. Beställ därför inte fler exemplar än du behöver.

Stöd i att bemöta vaccintveksamhet

På den här sidan kan du ladda ned eller beställa broschyren Men är det säkert? Att bemöta vaccintveksamhet kring covid-19. Broschyren vänder sig till personer som arbetar inom hälso- och sjukvården eller som i något annat sammanhang möter personer som är tveksamma till att vaccinera sig mot covid-19.

För att kunna prata om vaccination mot covid-19 är det en förutsättning att själv kunna svara på vanligt förekommande frågor. Det är också viktigt att bemöta den som är tveksam på ett lyhört sätt. Den här broschyren lyfter kortfattat saker som är viktiga att tänka på vid ett samtal om vaccination mot covid-19.

Broschyren är framtagen av Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES), i Region Stockholm. I arbetet har vi tagit stöd av vaccinationsexperter samt tänkta användare såsom hälso- och sjukvårdspersonal, hälsoinformatörer och företrädare för civilsamhällesorganisationer som vill bidra i att samtala om vaccination mot covid-19. 

Ladda ned eller beställ broschyren

Du kan ladda ned broschyren i pdf-format eller beställa den i fickformat. Broschyren är kostnadsfri för verksamheter inom Stockholms län. Fyll i formuläret för att göra en beställning.

Men är det säkert? Att bemöta tveksamhet kring vaccin mot covid-19 (pdf, 282 kb)