Föräldratelefonlinje för stöd kring barns mat- och rörelsevanor

– Behov och vetenskapligt belägg

Föräldrar har stora möjligheter att främja goda levnadsvanor hos sina barn, men kan behöva stöd i detta. Rapporten visar att även om föräldrars intresse för en telefonlinje för stöd kring barns mat- och rörelsevanor är stort, så är intresset för en internetsida med möjlighet att ställa frågor större. Det vetenskapliga stödet för metodens effekter visade sig dock vara begränsat.

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin kan i nuläget därför inte rekommendera att en föräldratelefonlinje för stöd kring barns mat- och rörelsevanor implementeras inom Stockholms läns landsting ytterligare metodutveckling och vetenskaplig utvärdering är nödvändig. Vi hoppas istället att rapporten ska stimulera till fortsatta initiativ kring utveckling och utvärdering av insatser för att stödja föräldrar i att främja goda levnadsvanor hos sina barn