Studie om Sluta-Röka-Linjens behandlingsmetoder

De två behandlingsmetoder som Sluta-Röka-Linjen erbjuder är lika effektiva i att stötta rökare till rökfrihet. Det visar en rapport från Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin.

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, CES, driver Sluta-Röka-Linjen, som är en kostnadsfri telefonlinje för den som vill sluta röka eller sluta snusa.

I en randomiserad studie jämfördes de två typer av behandlingar som Sluta-Röka-Linjen erbjuder för att se vilken som är den mest kliniskt effektiva och kostnadseffektiva tjänsten för tobaksavvänjningsstöd.

Resultat från studien

I studien ingick personer som ringt Sluta-Röka-Linjen för rökavvänjningsstöd. De tilldelades en behandlingsplan med antingen den reaktiva tjänsten eller den proaktiva tjänsten. Därefter samlades data om deras rökbeteende in via postenkäter.

Den reaktiva tjänsten innebär att personen själv ringer upp Sluta-Röka-Linjen vid behov. Den proaktiva tjänsten, som är mer intensiv och tar mer tid och resurser i anspråk, innebär att personal ringer upp personen ett antal gånger under behandlingens gång.

Studien visar att båda de tjänster som erbjöds av Sluta-Röka-Linjen visade sig vara lika effektiva i att stötta rökare till rökfrihet. För att optimera resursanvändningen kan den reaktiva tjänsten användas som primär behandlingsmetod. Enligt rapporten går det dock inte att utesluta att en proaktiv tjänst skulle kunna vara att föredra för vissa subgrupper av rökare som till exempel unga vuxna, gravida kvinnor och socialt utsatta grupper som kan vara i behov av mera stöd.

Studien gjordes i samarbete med Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Stockholms läns landsting och Centrum för klinisk forskning, Landstinget Västmanland.

Kontaktperson: Ásgeir R. Helgason