Våld i nära relationer

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin har i samarbete med Kunskapscentrum om våld i nära relationer genomfört en kartläggning inom Stockholms läns landsting om hur hälso- och sjukvården uppmärksammar och bemöter våld i nära relationer.

Hälso- och sjukvården har stora möjligheter att upptäcka och hjälpa dem som är utsatta för eller utövar våld i nära relationer då båda grupperna söker mer vård än de som inte är utsatta för våld.

I samarbete med Kunskapscentrum om våld i nära relationer har en kartläggning genomförts. 1647 personer inom slumpvist utvalda verksamheter inom Stockholms läns landsting, SLL, besvarade enkäten som skickades ut.

Kartläggning har gjorts av utbildning, kunskap, tillgång till övergripande och lokala skriftliga rutiner, stöd av chef och kollegor, vilket behov personalen har för att kunna upptäcka våld i nära relationer samt om personalen inom olika vårdverksamheter har uppmärksammat våld i nära relationer.