Stora skillnader i förekomst av övervikt och fetma bland barn i Stockholms län

Mellan fyra och tio års ålder har övervikt och fetma ökat kraftigt bland barn i flera kommuner i Stockholms län. Samtidigt är skillnaderna i länet stora. Det visar ett faktablad från Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) som har sammanställt data från både barnhälsovården och elevhälsan.

Data från femton kommuner

På trettio år har förekomsten av övervikt bland barn i Sverige fördubblats, och förekomsten av fetma fyrdubblats. Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) har sammanställt data som visar viktutveckling bland barn i femton kommuner i Stockholms län. Data har hämtats från mätningar som gjordes vid fyra års ålder och vid tio års ålder på barn födda 2007 eller 2008. Resultaten presenteras nu i ett nytt faktablad.

 

Oroväckande viktutveckling

CES sammanställning visar på en oroväckande viktutveckling: Mellan fyra och tio års ålder skedde en kraftig ökning av övervikt och fetma i nio kommuner bland pojkar, och i sju kommuner bland flickor. Data visar också på stora skillnader i länet. Samtidigt som ökningen varit kraftig i flera kommuner, har övervikt och fetma bland flickor sjunkit något i två kommuner.

 

Tidiga insatser behövs

CES sammanställning visar inte bara på en oroande viktutveckling bland barn i Stockholms län, utan understryker även behovet av tidiga, förebyggande insatser.  I det arbetet har barnhälsovården och elevhälsan en viktig roll; enligt Socialstyrelsens riktlinjer ska man erbjuda familjestödsprogram till barn under tolv år som har ohälsosamma levnadsvanor.

 

Publicerad 2019-07-10

Kontakt