Folkhälsoguiden fyller 15 år!

I början av september 2019 firar Folkhälsoguiden 15 år. I ett och ett halvt decennium har webbplatsen spridit kunskap om folkhälsa och folkhälsoarbete.

Onsdagen den 1 september 2004 lanserades Folkhälsoguiden inom det som då hette Samhällsmedicin inom Stockholms läns landsting (nuvarande Region Stockholm).

Samlar kunskap om folkhälsa

Syftet med Folkhälsoguiden var redan från början att samla landstingets kunskap i folkhälsofrågor på ett och samma ställe. Tanken var att underlätta arbetet för alla som arbetade för en bättre hälsa i Stockholms län.

– Det var efterlängtat, Folkhälsoguiden blev en samlad plattform för vårt arbete, säger Viktoria Jonze som var med vid lanseringen 2004 och fortfarande arbetar med Folkhälsoguiden. Vi hade haft många olika webbplatser tidigare, nu blev det en gemensam.

Från början hade Folkhälsoguiden ett tiotal redaktörer, en för varje ämnesområde, till exempel barn och ungdomars hälsa, tobak, alkohol, mat och psykisk hälsa.

Under åren har Folkhälsoguiden bytt skepnad flera gånger och följt folkhälsofrågornas organisering inom landstinget. Från Samhällsmedicin övergick sidan först till att drivas av Centrum för folkhälsa, sedan till Karolinska Folkhälsoakademin för att tillslut hamna hos Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin som drivit webbplatsen under de senaste sju åren.

Modernisering

Under 2014 uppdaterades Folkhälsoguiden och gick över till Stockholm läns sjukvårdsområdes webbfamilj, med större visuell tillhörighet till Stockholms läns landsting.
- Uppdateringen var en modernisering av webbsidan och anpassning till nyare teknik. Det var också ett försök att skapa en webbplats med starkare koppling, rent visuellt, till hela landstinget, säger Emma Frekke, webbredaktör på Folkhälsoguiden.
Redaktionen för Folkhälsoguiden består nu av tre personer som ständigt arbetar för att webbplatsen ska vara aktuell för alla som intresserar sig för och som arbetar med folkhälsofrågor.
- Under hösten kommer sidan att få en ny design och ambitionen är att fortsätta vara den samlingsplats för folkhälsofrågor inom Region Stockholm som var tanken då sidan startades, säger Emma Frekke.

Publicerad 2019-09-02