”En frisk skolstart” ger bättre matvanor hos barn i utsatta områden

Med relativt enkla insatser i skolan och Motiverande samtal (MI) med föräldrar kan man främja goda matvanor hos barn i förskoleklass. Det visar utvärderingen av programmet ”En frisk skolstart” som genomförts av Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin.

Programmet utvärderades i tre områden i Stockholms län med låg socioekonomi och där prevalensen av övervikt och fetma hos barn är högst i länet. Totalt deltog 378 förskolebarn i studien. Föräldrarna fick en broschyr om bra matvanor, fysisk aktivitet, stillasittande och sömn, och erbjöds två Motiverande samtal (MI). För barnen ingick lärarledda klassrumsaktiviteter samt uppgifter att göra hemma tillsammans med föräldrarna.

Barnens längd, vikt och midjemått mättes innan, strax efter och fem månader efter interventionen. Samtidigt genomfördes mätningar av barnens mat- och rörelsevanor samt föräldrarnas tilltro till att göra förändringar. Barnens fysiska aktivitet registrerades med en rörelsemätare (accelerometer). Direkt efter interventionen sågs en signifikant sänkning av BMI hos barn med fetma. Dessutom visade utvärderingen på ett lägre intag av ohälsosam mat och dryck hos interventionsgruppen. Denna effekt kvarstod dock enbart hos pojkar vid den uppföljande mätningen fem månader efter interventionens slut.

Publicerad 2016-05-18