Idrottande förskolebarn rör på sig mer

Att delta i organiserad idrott kan påverka hur fysiskt aktivt ett barn är. Men är man mindre aktiv under resten av dagen om man idrottar på fritiden? En ny studie från Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) visar tvärtom att förskolebarn som deltar i organiserad idrott är lika aktiva som andra barn under tiden på förskolan, och totalt sett mer aktiva under hela dagen.

Barn rör sig inte tillräckligt

Fysisk aktivitet är viktigt för barns hälsa och deras fysiska, psykiska och kognitiva utveckling. Barn som är fysiskt aktiva tenderar dessutom att blir fysiskt aktiva vuxna. Trots många hälsofördelar är barn i Sverige inte tillräckligt aktiva, och forskning visar att förskolebarn rör sig mindre på helger och kvällar än när de är på förskolan.

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) vid Region Stockholm har under 2018 och 2019 genomfört en kartläggning av fysisk aktivitet bland barn på 27 förskolor på Södermalm i Stockholm. I det här faktabladet redovisas kopplingen mellan barnens deltagande i organiserad idrott på fritiden och fysisk aktivitet på förskolan och under resten av dagen.

Förskolebarn som idrottar är lika, eller mer, aktiva

Resultaten visar bland annat att barn som deltar i organiserad idrott på fritiden är mer fysiskt aktiva än barn som inte gör det – både när de inte är på förskolan och totalt sett under en dag. Under tiden på förskolan ses inga större skillnader. Studien visar också att det inte sker någon ”kompensation” på så sätt att barn som är mer aktiva under sin fritid är mindre aktiva när de är på förskolan.

Bland pojkar var skillnaderna i nivåer av fysisk aktivitet mellan de som deltar och inte deltar i organiserad idrott större än bland flickor. Men kopplingen mellan deltagande i organiserad idrott och mer fysisk aktivitet kunde ses hos förskolebarn oavsett kön.

Fler ska kunna delta i organiserad idrott

De barn som deltagit i studien tillhör en homogen grupp med goda socioekonomiska förhållanden. CES lyfter vikten av att identifiera sätt stödja och öka deltagandet i organiserad idrott på fritiden bland barnfamiljer från socioekonomiskt mer utsatta grupper, eftersom deltagandet generellt är lägre bland dessa.

 

Publicerad 2019-11-21