Metodstöd i implementering ger resultat

"Metodstöd i implementering" är ett program som utbildar och stödjer arbetsgrupper att genomföra förändringsarbete i sin verksamhet. Programmet är både uppskattat och ger resultat, det visar en utvärdering genomförd av Karolinska Institutet och Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES).

Kostnadsfritt stöd i implementering

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) vid Region Stockholm erbjuder sedan 2013 ett kostnadsfritt metodstöd i implementering. Programmet ger deltagande verksamheter verktyg för att implementera evidensbaserade metoder, riktlinjer och handlingsprogram på ett tidseffektivt och evidensbaserat sätt. 

I ett nytt faktablad från CES redovisas resultaten från en utvärdering av programmet genomförd av Karolinska Institutet tillsammans med enheten för implementering och utvärdering vid CES. 

Förbättrar kapaciteten att införa nya arbetssätt

I utvärderingen av "Metodstöd i implementering" deltog 159 personer från 35 arbetsgrupper inom kommunal- eller landstingsverksamheter, som genomfört programmet. Samtliga ansåg att metodstödet gett ökade färdigheter och kompetens i implementeringsarbete. Och de flesta hade applicerat stora delar av den nya kunskapen på sin arbetsplats.

Effekten beroende av arbetsplatsen

En utmaning var däremot själva överföringen av programmets innehåll till praktisk vardag. Den framgången har visat sig delvis bero på verksamheten där förändringsarbetet ska ske, och hur mottagliga och motiverade individerna som arbetar där är.

"Metodstöd i implementering" lyckas alltså förmedla evidensbaserad och tillämpbar kunskap, och är ett effektivt sätt att förbättra en arbetsplats kapacitet att införa nya arbetssätt. Effekten är däremot beroende av de förutsättningar som finns på arbetsplatsen, och deltagarnas engagemang. 

Publicerad 2019-10-08