Nu kan du anmäla dig till kurs i tobaksprevention

Nu kan du anmäla dig till vårens högskolekurs Tobaksprevention och kvalificerad avvänjning i vården på Karolinska Institutet.

Våren 2020 ges kursen Tobaksprevention och kvalificerad avvänjning inom vården (7,5 hp) på Karolinska Institutet. 

Kursen vänder sig till den som arbetar du inom hälso- och sjukvård eller liknande med personer som använder tobak och som skulle behöva sluta. Kursen lär deltagaren hur den självständigt kan utföra kvalificerad tobaksavväjning både individuellt och i grupp.

Kursens syfte

Efter avslutad kurs ska deltagaren ha en övergripande kunskap om epidemiologi, prevention och behandling av tobaksbruk. Utifrån ett hälso- och sjukvårdsperspektiv kommer deltagaren självständigt kunna utföra kvalificerad tobaks-avvänjning individuellt och i grupp. Vidare ingår att tillägna sig kunskap och strategier som kan användas som en integrerad del i tobaksuppdraget på den egna arbetsplatsen.

Kursinnehåll

  • Tobakskunskap och metoder för tobaksavvänjning
  • Tobaksförebyggande arbete i samhället
  • beroendekunskap, teorier kring beteendeförändring
  • pedagogiska förhållningssätt i patientutbildning
  • kvalitetssäkring och uppföljning

Pris 

Kursen är en uppdragsutbildning vid Karolinska institutet.
För anställda inom Region Stockholm kostar den 5 000 SEK exkl moms, övriga 13 500 SEK exkl moms.

Sista anmälningsdag: 2019-12-20

Personal verksam inom Region Stockholm har förtur.
Kursen finansieras delvis av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF).

Kursansvariga

Ansvarig institution är institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, sektionen för allmänmedicin, på Karolinska Institutet, i samarbete med Akademiskt Primärvårdscentrum (APC) och Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) inom Region Stockholm.

Mer information och anmälan

Besök kursens anmälningssida på ki.se

Publicerad 2019-10-15