Utbilda dig till tobaksavvänjare

Under våren 2020 finns åter möjlighet att gå en högskoleutbildning för att bli tobaksavvänjare. I utbildningen, som genomförs i samarbete med Karolinska Institutet, lär du dig att självständigt utföra kvalificerad tobaksavvänjning, både individuellt och i grupp.

Kursen vänder sig till personer som arbetar inom hälso- och sjukvård eller liknande med personer som använder tobak och som skulle behöva sluta. Efter avslutad kurs ska deltagaren ha en övergripande kunskap om epidemiologi, prevention och behandling av tobaksbruk. Utifrån ett hälso- och sjukvårdsperspektiv kommer deltagaren självständigt kunna utföra kvalificerad tobaksavvänjning individuellt och i grupp. Vidare ingår att tillägna sig kunskap och strategier som kan användas som en integrerad del i tobaksuppdraget på den egna arbetsplatsen.

Kursen ger 7,5 högskolepoäng 

Kursinnehåll


Kursen innehåller tobakskunskap och metoder för tobaksavvänjning. Tobaksförebyggande arbete i samhället, beroendekunskap, teorier kring beteendeförändring, pedagogiska förhållningssätt i patientutbildning, kvalitetssäkring och uppföljning.

Kursansvariga 

Ansvarig institution är institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och
samhälle, sektionen för allmänmedicin i samarbete med Akademiskt Primärvårdscentrum (APC) och Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) inom Region Stockholm.

Mer information kommer under hösten.

Publicerad 2019-08-27