Var en bra förebild – om förskolans roll att erbjuda barnen goda levnadsvanor

Förskolan har en viktig roll när det gäller att erbjuda barnen goda levnadsvanor som ger dem en bra grund till hälsa och välmående i det fortsatta livet. Det innebär också att förskolans medarbetare behöver allt evidensbaserat stöd de kan få i arbetet med barns måltider och utevistelse, skriver folkhälsovetare Maria Wikland.

Därför prioritera mat och fysisk aktivet

Camilla berättar kort om förskolan och att de hoppas kunna fokusera på mat och fysisk aktivitet det närmaste året. Jag påbörjar min presentation och kommer snabbt in på varför mat och fysisk aktivitet är så viktiga att prioritera. Samanställningen av riskfaktorer för sjukdom i Sverige kopplat till för lite fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor är talande. Personalen lyssnar intresserat och börjar komma med frågor och synpunkter.

Truga inte barnen att äta

Som väntat får jag först protester när jag inte håller med om pedagogiken i att barnen måste smaka på maten. ”Men barnen äter ju sen, när de väl har smakat.” Jag berättar att forskningen är tydlig med att så lite prat, tjat och uppmärksamhet på själva ätandet är det bästa för att få barn att äta. Jag berättar om mina egna minnen av att ”ta en sked för mamma och en sked för pappa…” och vi förenas i bilden av att bli trugad att äta något ofta leder till ogillande av just det livsmedlet, även senare i vuxen ålder. Vi diskuterar hur barn lär och enas om att den centrala metodiken om att vara en bra förebild är den som gäller – också vid matbordet.

Det är ute barnen rör på sig

Jag berättar att det är ute barnen rör sig och personalen nickar eftertänksamt. Forskning visar att mer utevistelse resulterar i mer fysisk aktivitet. Skelett och benstyrka är i en avgörande tillväxtfas innan puberteten. Det är därför viktigt att se till att alla barn rör sig för att bygga starka ben.

Jag fortsätter med mina förslag på material och metoder och ger stora som små tips. ”Det märks att du känner till vår verklighet och att du verkligen brinner för det här.” Ja, så är det verkligen. Efter en avrundande diskussion om hur de själva kan jobba vidare, tackar jag för mig. Fylld av deras entusiastiska gensvar lämnar jag förskolan. Ibland tror jag att jag har värdens mest underbara jobb!

Konkreta tips i vardagen

  • Servera grönsaksbuffé före övriga maten – det gör att barnen äter mer grönsaker.
  • Låt alla barn får vara med en vecka med i köket – det kan bidra till positiv inställning till mat.
  • Låt barnen gå ut vart eftersom de blir påklädda – mer utevistelse innebär mer fysisk aktivitet.
  • Spara kvarglömda ytterkläder – använd till barn som inte fått med sig fungerade ytterkläder.

Kontakt

Maria Wikland, folkhälsovetare

maria.wikland@sll.se

Maria Wikland är förutom folkhälsovetare:

  • Ansvarig för Uppdrag förskola i Handlingsprogram övervikt och fetma (HPÖ)
  • Har varit med att ta fram kartläggningen över hur förskolor i Stockholms län arbetar med mat, måltider, fysisk aktivitet och utevistelse.