Hantering av personuppgifter vid prenumeration av nyhetsbrev

Här hittar du information om hur dina personuppgifter behandlas när du prenumererar på vårt nyhetsbrev. Informationen vänder sig både till dig som redan är prenumerant och till dig som vill starta en prenumeration.

Personuppgifter

Vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddslagsstiftningen GDPR, som trädde i kraft 25 maj 2018. 

Vi behandlar dina uppgifter (namn och e-postadress) med stöd av ett samtycke från dig för att vi ska kunna skicka ut din beställda prenumeration. Du kan när som helst avanmäla dig från din prenumeration via avregistreringslänken i utskicket, vi tar då bort dina uppgifter ur Folkhälsoguidens prenumerationsregister.

Samtycke

Har du registrerat dig som prenumerant på Folkhälsoguidens nyhetsbrev före den 25 maj 2018 samtyckte du till behandling av de personuppgifter som du då lämnade och du fortsätter att få din prenumeration så länge du önskar.

För nya prenumeranter behöver vi samtycke för att kunna behandla personuppgifterna enligt informationen ovan. Nya prenumeranter ger sitt samtycke genom kryssa i en ruta i samband med anmälan till nyhetsbrevet.

Vem tar del av dina uppgifter?

Dina personuppgifter hanteras av Folkhälsoguiden och sparas i vår tjänst för nyhetsbrev och används enbart för utskick av Folkhälsoguidens nyhetsbrev, eller relaterade frågor som till exempel vid information om säkerhet och uppdateringar/driftstörningar och för statistik och analys av utskicken.

Dina rättigheter

Du har rätt att få veta vilka av dina personuppgifter som behandlas och hur de har inhämtats. Informationen om detta ska vara begriplig och lättillgänglig.

Du har rätt att begära ett registerutdrag, få felaktiga uppgifter rättade eller raderade, rätt att begära begränsning, rätt att invända mot behandlingen, samt rätt att begära att uppgifterna flyttas. Du har även rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Är du missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter har du även rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Frågor och funderingar

Har du frågor, funderingar och vill komma i kontakt med oss, hör gärna av dig till folkhalsoguiden.slso@sll.se

Senast ändrad 2019-08-01

Publicerad: 2018-05-22