Välkommen till Metodstöd i implementering för faciliterare

Under hösten 2023 erbjuder Enheten för implementering och utvärdering ett kostnadsfritt metodstöd i implementering för faciliterare. Denna utbildning ger deltagarna verktyg för att stödja verksamheter med att exempelvis implementera metoder, riktlinjer och handlingsprogram på ett evidensbaserat sätt. Utbildningen riktar sig till dig som har en stödjande funktion vid implementering inom den egna eller annan offentlig verksamhet.

Vad lär man sig?

  • Att tillämpa en evidensbaserad modell för beteendeförändring som ett verktyg för implementering.

  • Att stödja implementeringsarbetet genom att motivera, kommunicera och ge konstruktiv återkoppling.

  • Att stödja vidmakthållandet av implementering genom uppföljning, anpassning och samordning.

Undervisningsformat

Utbildningen genomförs i lokaler vid Torsplan i Stockholm under fyra workshops (två heldagar och två halvdagar) bestående av föreläsningar varvat med övningar. Mellan varje workshop genomför deltagarna förankringsarbete i den egna verksamheten.

Under hösten 2023 äger utbildningen rum vid följande tillfällen:

  • 4 september kl 8.30–16:00
  • 18 september kl 8:30–12:00
  • 2 oktober kl 8:30–16:00
  • 23 oktober kl 8:30–12:00

Förutsättningar

En förutsättning för att delta i utbildningen är att deltagaren har en faciliterande funktion, har fått mandat att arbeta med implementering och kan närvara vid samtliga fyra utbildningstillfällen. Deltagaren ska ha ett pågående eller planerat implementeringsarbete.

Arrangör

Utbildningen anordnas av Enheten för implementering och utvärdering vid Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) där det arbetar experter och forskare inom implementering.

Anmälan

OBS, anmälan är nu stängd. Begränsat antal platser. Anmälningarna behandlas i den ordning de inkommer till oss. Anmäl dig senast 28 april via formuläret på sidan. För att vi ska kunna utforma utbildning på bästa sätt är det viktigt att du i anmälan fyller i alla fält och tydligt beskriver vad som ska implementeras samt din funktion i detta implementeringsarbete.

Kontaktuppgifter

För mer information, kontakta facilitering.slso@regionstockholm.se