Välkommen till metodstöd i implementering för arbetsgrupper

Enheten för implementering och utvärdering erbjuder under hösten 2023 ett kostnadsfritt metodstöd i implementering som ger deltagande verksamheter verktyg för att implementera evidensbaserade metoder, riktlinjer och handlingsprogram på ett tidseffektivt och evidensbaserat sätt.

Vad lär man sig?

  • Tillämpa en evidensbaserad modell för beteendeförändring som ett verktyg för implementering.
  • Göra en systematisk analys av vad som hindrar och underlättar implementeringsarbetet.
  • Identifiera och genomföra lämpliga aktiviteter för att stödja implementering.
  • Utvärdera implementeringsarbete.

Metodstödets innehåll

Metodstödet varvar föreläsningar med praktiskt arbete som direkt relaterar till den evidensbaserade metoden, riktlinjen eller handlingsprogrammet verksamheten arbetar med att införa och innefattar även erfarenhetsutbyte med andra verksamheter. Mellan varje workshop gör de deltagande enheterna förankringsarbete i sin egen verksamhet med handledning från kursledarna.

Förutsättningar

Varje enhet deltar med en verksamhetschef (eller en annan lämplig chef) och två till tre medarbetare. Grunden för metodstödet är att en chef arbetar tillsammans med några centrala medarbetare. Detta är viktigt för att kunna göra de förändringar som leder till en framgångsrik implementering.

Arrangör

Metodstödet ges av Enheten för implementering och utvärdering, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES). På enheten arbetar implementeringsexperter vilka leds av Henna Hasson, som även är professor i implementering vid Karolinska Institutet.

Anmälan

Begränsat antal platser. Förtur kommer ges till arbetsgrupper som implementerar hälsofrämjande och förebyggande arbete. Anmäl ert team via formuläret på sidan:

  • Enhetens namn
  • Namn på deltagarna
  • Mailadresser
  • Vem som är chef
  • Vem som är kontaktperson
  • Vad ni avser att implementera

Mer information

För mer information, kontakta implementering.slso@regionstockholm.se

Information om Metodstöd i implementering för arbetsgrupper, hösten 2023

Plats:

Konferenslokal Ljung/Vattenklöver på våning 4, Solnavägen 1E (Torsplan), Stockholm.

Metodstödet kan komma att genomföras digitalt om restriktioner på grund av  covid-19 så kräver.

Datum och tid:

Workshop 1: 5 oktober, kl. 8.45–12.00

Workshop 2: 19 oktober, kl. 9.00–12.00

Workshop 3: 9 november, kl. 9.00–12.00

Workshop 4: 23 november, kl. 9.00–12.00

Workshop 5: 12 februari (2024), kl. 9.00–12.00

Anmälan:

Anmäl dig via formulär på Folkhälsoguiden.