Äldrenätverket kring hälsosamt åldrande

I nätverket ingår personer som arbetar med äldrefrågor i kommuner, frivilligorganisationer, inom kyrkan med flera.

Syftet är att sprida kunskaper och erfarenheter från WHO:s nätverk Healthy Ageing/Active Ageing och EuroHealthNets nätverk Healthy Ageing samt att dela goda exempel mellan deltagarna i nätverket.

Kontakt