Healthy Cities – nätverk för hälsosamma städer

Nätverket Healthy Cities mål är att stärka folkhälsoarbetet genom att utveckla stategier och metoder, och att arbeta för erfarenhetsutbyte. I Europa är drygt 100 städer från 30 länder så kallade Healthy Cities och medlemmar i WHO-nätverket. 

Kontakt