Länsnätverk för strategiskt folkhälsoarbete

I länsnätverket ingår representanter från Kommunförbundet Stockholms län, Länsstyrelsen i Stockholm, Tillväxt, miljö och regionplanering, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Centrum för arbets- och miljömedicin, Folkhälsomyndigheten och Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES).

Nätverket ska vara en mötesplats för samtal, samverkan och planering kring strategiska folkhälsofrågor i Stockholmsregionen.