Nätverk för kommunala drogpreventionssamordnare

Nätverket erbjuder kompetensutveckling och möjligheter till erfarenhetsbyte för alkohol- och drogpreventionssamordnare som arbetar i Stockholms län.