Nätverk för kommunala folkhälsostrateger

Nätverket består av kommunala folkhälsostrateger, samordnare och hälsoplanerare. Dessa träffas regelbundet för informations- och erfarenhetsutbyte, samordning och vid behov gemensamt utvecklingsarbete kring vissa sakfrågor eller aktiviteter.

Det kan gälla till exempel samordning kring folkhälsorapportering, utveckling av metoder och strategier i folkhälsoarbete, seminarier om barns och ungdomars hälsa och planerings- och policyfrågor.

Kontakt