Vår organisation

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin tillhör Stockholms läns sjukvårdsområde och arbetar på uppdrag av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm.

Verksamheten bedrivs vid sex enheter med totalt cirka 80 anställda.

Verksamhetschef

Cecilia Magnusson