Intervention för att främja sexuellt samtycke

CES enhet för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) driver ett projekt för att främja sexuellt samtycke hos unga.

Att främja sexuellt samtycke är inte bara viktigt för att förhindra sexuella övergrepp utan även för att främja en god sexuell hälsa. Trots en uppdaterad läroplan i det svenska skolsystemet finns det ett stort behov av att främja samtycke bland unga. Syftet med projektet är att ta fram ett digitalt utbildningsverktyg för att främja sexuellt samtycke bland unga genom ökad förståelse och förändrat beteende.

Projektet kommer först att undersöka hur sexuellt samtycke definieras och mäts enligt forskningen. Vi kommer sedan att undersöka målgruppens uppfattningar och behov avseende sexuellt samtycke med hjälp av kvalitativa studier. Baserat på dessa två delar kommer sedan det digitala verktyget utvecklas och implementeras bland unga i Stockholm och Göteborg.

Projektet utvecklas tillsammans med Kunskapscentrum för sexuell hälsa på Västra Götalandsregionen:

Kunskapscentrum för sexuell hälsa, KSH (vgregion.se)

 

Kontakt