1 juni: Nätverk för hälsa

Torsdagen den 1 juni är du varmt välkommen att delta i vårterminens andra Nätverk för hälsa. Temat för vårens träffar är Samverkan för trygghet. Anmäl dig här på Folkhälsoguiden.

Samverkan för trygghet behöver bygga på kunskap och en gemensam lägesbild. Men hur skapar man en gemensam bild och vad säger forskningen om hur trygghet och tillit till myndigheter skapas?

Under eftermiddagen får vi bland annat exempel på ett kartverktyg som ger en regional bild av livsvillkor, brott, narkotika och otrygghet i Stockholms län och undersöker hur kartan kan brytas ner på lokal nivå. Vi får också insyn i hur det trygghetsskapande arbetet i Nacka fungerar, i samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritidsverksamhet.

Nätverk för hälsa om trygghet

När: Torsdag 1 juni 2023

Tid: Kl. 13-16

Plats: Lokalen "Ljung", plan 4, Torsplan, Solnavägen 1E, Stockholm 

Anmälan: Fyll i anmälningsformuläret på den här sidan. Sista anmälningsdag är 25 maj.

Att delta är kostnadsfritt. 

Två träffar om samverkan för trygghet

Under våren kommer Nätverk för hälsa att fokusera på hur trygghet relaterar till hälsan och hur samverkan kan öka tryggheten. 

 

Kontakt

Vill du gå med i Nätverk för hälsa eller har du någon fråga? Mejla till samordnare Lene Lindberg på lene.lindberg@regionstockholm.se

Om Nätverk för hälsa

Nätverk för hälsa arrangeras av Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES), och är öppet för personer som arbetar hälsofrämjande och förebyggande inom verksamheter på kommun- eller regionnivå i Stockholms län. Hoppas att du vill delta!