22 mars: Lansering av Folkhälsorapport 2023

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) bjuder in till lanseringen av Folkhälsorapport 2023. Folkhälsorapporten sammanfattar hälsoläget i Stockholms län och publiceras vart fjärde år. Den första gavs ut 1987 och nu är det dags för den tionde i ordningen.

Medverkande i lanseringsseminariet för Folkhälsorapport 2023: Vicky Bartelink, Anders Ahlsson, Karin Wanngård, Gustav Hemming, Christine Lorne och Magnus Röjvall. Bild på några av de medverkande i lanseringsseminariet för Folkhälsorapport 2023: Vicky Bartelink, Anders Ahlsson, Karin Wanngård, Gustav Hemming, Christine Lorne och Magnus Röjvall.

Folkhälsorapporten visar hur stockholmarnas hälsa ser ut i dag, hur den har utvecklats över tid och vilka skillnader som finns inom länet. Den redovisar vilka sjukdomar och skador som påverkar den samlade hälsan mest men också vilka riskfaktorer och levnadsvanor som påverkar stockholmarnas möjligheter att behålla en god hälsa. Syftet är att ge ett gediget kunskapsunderlag till politiker och tjänstemän som kan planera folkhälsoarbetet och påverka de faktorer som leder till en god folkhälsa. 

Program

Folkhälsorapportens huvudredaktör Vicky Bartelink presenterar rapportens huvudresultat tillsammans med författarna för de olika avsnitten.

Panelsamtal om hur folkhälsoarbetet kan och bör prioriteras under de kommande åren utifrån rapportens resultat.

Deltagare:

  • Anders Ahlsson, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Stockholm
  • Christine Lorne (C), primärvårdsregionråd, Region Stockholm
  • Gustav Hemming (C), klimat-, infrastruktur- och skärgårdsregionråd, Region Stockholm
  • Karin Wanngård (S), finansborgarråd, Stockholms stad
  • Magnus Röjvall, ordförande RPO Primärvård

Tid: Onsdag 22 mars 2023 kl. 14.30–16.30

Plats: Landstingssalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45, Stockholm

Anmälan: Anmälan görs via formulär på denna sida. 

Lanseringen hålls på svenska, är kostnadsfri och följs av ett mingel med dryck och tilltugg. Välkommen!