8 mars: Nätverk för hälsa

Onsdagen den 8 mars är du varmt välkommen till vårens första Nätverk för hälsa. Temat för vårens träffar är Samverkan för trygghet. Den första träffen fokuserar vi på trygghet relaterat till psykisk hälsa. Anmäl dig här på Folkhälsoguiden.

Att känna sig trygg i samhället, sitt bostadsområde och sin familj är en viktig förutsättning för psykisk hälsa. Men känslan av trygghet eller otrygghet är en komplex mekanism som inte alltid är relaterad till de faktiska riskerna i omgivningen.

Under eftermiddagen får vi exempel på hur vi kan kommunicera om psykisk ohälsa för att öka känslan av trygghet hos olika grupper och vad det kan leda till. Vi får också veta mer om hur samtal om otrygghet kan vara en ingång till arbetet med att minska den psykiska ohälsan.

Nätverk för hälsa om trygghet

När: Onsdag 8 mars 2023

Tid: Kl. 13-16

Plats: Lokalen "Saffran", plan 4, Torsplan, Solnavägen 1E, Stockholm 

Anmälan: Fyll i anmälningsformuläret på den här sidan. Sista anmälningsdag är 1 mars.

Att delta är kostnadsfritt. 

Två träffar om samverkan för trygghet

Under våren kommer Nätverk för hälsa att fokusera på hur trygghet relaterar till hälsan och hur samverkan kan öka tryggheten.

Träff 1 (8 mars): Trygghet och psykisk hälsa.

Träff 2 (1 juni): Trygghet och tillit till samhällets institutioner.

Kontakt

Vill du gå med i Nätverk för hälsa eller har du någon fråga? Mejla till samordnare Lene Lindberg på lene.lindberg@regionstockholm.se

Om Nätverk för hälsa

Nätverk för hälsa arrangeras av Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES), och är öppet för personer som arbetar hälsofrämjande och förebyggande inom verksamheter på kommun- eller regionnivå i Stockholms län. Hoppas att du vill delta!