Välkommen till utbildning om tobakens påverkan på individ och samhälle

Välkommen till två halvdagars webbinarium om tobakens påverkan på individ och samhälle under hösten 2021. Under utbildningen får du kunskap om tobak och får veta mer om Region Stockholms tobakspreventiva arbete.

För att stödja det tobakspreventiva arbetet i Stockholms län bjuder vi in till två digitala halvdagar om tobakens påverkan på individ och samhälle. Målet är att öka kunskapen om tobak generellt och att stimulera fler organisationer och aktörer att aktivt arbeta preventivt med tobaksfrågan.

Halvdagarna kommer ge kunskap om tobakens bidrag till den ojämlika hälsan och om hur målet om ett rökfritt Sverige 2025 kan uppnås.

Innehåll

Dag 1

  • Tobaksbruk i Sverige och Stockholm.
  • Hälsokonsekvenser av rökning och snusning.
  • Detta vet vi om e-cigaretter i dag.
  • Tobakens påverkan på miljön och globala aspekter.

Dag 2

  • Nikotinberoende.
  • Tobaksdebut – ungdomar och rökning.
  • Evidensbaserade insatser för att minska tobaksbruket.
  • Stöd till individen som använder tobak.

Fågor?

Har du en fråga? Mejla till tobaksprevention.slso@sll.se

Varmt välkommen!

Information om utbildningen

 

När

Halvdag 1:    Onsdag 29 september 2021, kl 13–16.
Halvdag 2:    Tisdag 19 oktober 2021, kl 13–16.

Utbildningstillfällena är fristående; det går bra att delta enbart en av dagarna.

Plats

Microsoft Teams (online).

Målgrupp

Beslutsfattare och personer som arbetar preventivt i Stockholms län, personal inom hälso- och sjukvården, kommuner, skolor och frivilligorganisationer.
Observera att representanter för tobaksindustrin ej ingår i målgruppen.

Anmälan

Anmäl dig via formuläret på sidan.
Sista anmälningsdag är 24 september respektive 13 oktober.

Avgift

Att delta är kostnadsfritt.