Aktiviteter och projekt

CES driver flera projekt, egna eller i samarbete med andra verksamheter.

Ett urval av aktuella projekt: 

  • Diabetes: 20-årsuppföljning av befolkningsstudie i Stockholm 
  • Uppdrag tobaksprevention Stockholm
  • Handlingsprogram övervikt och fetma 
  • Hälsa Stockholm
  • Folkhälsorapporten
  • Matguiden