Webbenkät om psykisk hälsa

Välkommen till en enkätundersökning om psykisk hälsa. Tack för att du vill delta. For information in English, please follow the link to the right →


Länk till webbenkäten / link to the web survey

Klicka här för att komma till webbenkäten >>

Click here to get to the web survey >>

Bra att veta om webbenkäten:

  • Du kan logga in flera gånger och svaren sparas när du trycker ”nästa”. Det betyder att du kan pausa och fortsätta fylla i enkäten vid ett annat tillfälle. 
  • Skriv inte ditt namn, personnummer eller liknande i enkäten.
  • Det finns inga svar som är rätt eller fel, det är din personliga uppfattning som efterfrågas.
  • Glöm inte att klicka på ”skicka” när du har fyllt i enkäten.

Good to know about the web survey: 

  • You can login several times and your answers will be saved when you hit “next”. This means you can pause and continue the survey at another time. 
  • Don’t write your name or contact information in the survey.
  • There are no right or wrong answers – it is your personal opinion that is requested.
  • Don’t forget to hit “send” when you have completed the survey.