Internetförmedlad KBT-behandling för gynekologiska tillstånd

CES enhet för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) undersöker om internetförmedlad kognitiv beteendeterapi kan vara till hjälp vid behandling av vanliga gynekologiska tillstånd och symtom.

Gynekologiska tillstånd är den SRHR-relaterade ohälsa som bidrar till störst sjukdomsbörda i Sverige. Den kliniska sjukdomsbilden av de olika tillstånden är ofta kopplade till smärta, stress, ångest, depression och sexuell dysfunktion. Det finns behandlingar för dessa tillstånd och symtom men de upplevs ofta otillräckliga.

Projektet syftar till att utveckla och implementera två typer av internetförmedlad kognitiv beteendeterapi (IKBT). Ena delen kommer att vara en självledd IKBT-behandling för hantering av symtom (eng. self-management) relaterade till gynekologiska tillstånd som provocerad vulvodyni, endometrios, premenstruellt syndrom (PMS), dysmenorré och klimakterierelaterade besvär. Liknande behandlingar med fokus på strategier för att hantera kroniska tillstånd har visat sig effektiva i tidigare studier, men har inte tidigare utvärderats för gynekologiska besvär. Den andra delen är en terapeutledd IKBT-behandling för provocerad vulvodyni.

I nuläget finns det en stor brist på KBT-kompetens vid enheter som behandlar kvinnor med provocerad vulvodyni. Digitalisering av behandlingen syftar till att öka tillgängligheten till effektiv behandling för dessa kvinnor.

Kontakt